Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ2
Συντεταγμένες:485|463
Πόντοι:9.976
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)