Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ9

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ9
Συντεταγμένες:482|466
Πόντοι:9.167
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)