Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ92

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ92
Συντεταγμένες:477|468
Πόντοι:9.167
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)