Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΗ
Συντεταγμένες:479|468
Πόντοι:10.104
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)