Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ3
Συντεταγμένες:486|466
Πόντοι:7.186
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)