Χάρτης Κατάταξη

0037

0037
Συντεταγμένες:533|516
Πόντοι:9.848
Παίκτης:dim4000
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)