Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ4
Συντεταγμένες:487|467
Πόντοι:10.242
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)