Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ5

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ5
Συντεταγμένες:490|467
Πόντοι:9.345
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)