Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ6

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ6
Συντεταγμένες:489|468
Πόντοι:8.837
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)