Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ7
Συντεταγμένες:486|470
Πόντοι:9.563
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)