Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ8

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ8
Συντεταγμένες:486|472
Πόντοι:9.976
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)