Χάρτης Κατάταξη

soful

soful
Πόντοι:1.999.141
Θέση:19
Νικημένοι αντίπαλοι: 46.481.528 (6.)
Φυλή: T-R


Χωριά (215) Συντεταγμένες Πόντοι
001
553|486 9.342
001
554|488 9.342
001
555|491 9.342
001
554|490 9.261
001
554|489 9.342
001
554|486 9.342
001
556|488 9.342
001
559|492 9.261
001
557|486 9.082
001
558|486 9.342
001
559|486 9.261
001
562|485 9.554
00142-george1966-02
568|435 8.207
00143-george1966-02
568|436 8.686
002
557|472 9.111
002
558|471 9.342
002
560|473 9.342
003
530|469 9.261
003
536|475 9.261
003
530|467 9.342
003
534|470 9.261
003
536|468 9.261
003
534|467 9.056
003
535|464 9.261
003
532|473 9.109
003
536|464 9.261
004
519|467 9.261
004
525|466 11.606
004
526|464 9.261
004
525|463 9.082
004
518|466 9.342
004
520|459 9.342
004
527|462 9.342
004
518|455 9.113
004
520|456 8.245
004
525|452 9.261
004
523|465 9.342
005
535|459 9.261
005
536|458 9.342
005
538|460 9.342
005
542|462 9.052
005
532|451 9.261
005
537|455 9.261
005
541|457 9.342
005
536|454 9.194
005
541|454 9.261
005
535|449 9.342
005
538|452 9.299
005
543|451 9.157
006
545|454 9.299
006
548|456 9.299
006
547|455 9.082
006
546|453 9.261
006
546|452 9.342
006
547|452 10.395
006
551|453 9.342
006
557|460 9.342
006
554|457 9.342
006
555|458 9.111
006
556|458 9.342
006
559|458 9.661
006
556|456 9.342
006
559|456 9.342
006
559|459 9.342
006
555|453 8.270
006
553|452 9.261
007
540|443 9.261
007
542|445 9.194
007
543|443 9.342
007
540|442 9.261
007
543|442 9.261
007
544|442 9.342
007
541|440 9.716
007
543|441 9.261
007
541|439 9.736
007
544|440 9.342
007
543|438 9.261
007
544|438 9.113
007
544|439 9.261
007
544|436 9.473
007
544|434 9.261
008
547|447 9.342
008
545|443 9.342
008
545|445 9.261
008
548|445 9.261
008
547|443 9.261
008
550|448 9.342
008
549|445 9.342
008
546|443 9.342
008
549|442 9.342
008
547|445 9.342
008
555|447 9.342
008
550|447 9.781
008
551|444 9.194
008
550|444 9.342
008
548|443 9.143
008
550|443 9.715
008
554|447 10.679
008
555|449 9.068
008
552|445 9.007
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 115 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία

Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Casual 3 με τη Φυλή THC-RESTART.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
8x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 30.08.2019 (175.451 μονάδες)


4x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 08.02.2019 (85.018 μονάδες)


4x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 30.08.2019 (9.894.193 πόροι)


2x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 30.08.2019 (16 χωριά)


16x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 24.04.2019 (80.440 μονάδες)


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 61

Κόσμος 24

Κόσμος 50

Κόσμος 51

Κόσμος 18

Κόσμος 22

Κόσμος 43

Κόσμος 52

Κόσμος 62