Χάρτης Κατάταξη

harris7

harris7
Πόντοι:51.702
Θέση:188
Νικημένοι αντίπαλοι: 110.950 (327.)
Φυλή: T,H,C


Χωριά (9) Συντεταγμένες Πόντοι
001
473|581 9.917
002
470|578 8.415
003
472|581 5.460
004
476|580 5.477
005
473|582 5.481
006
477|583 4.081
007
475|585 3.312
008
488|585 9.221
009
476|589 338

Ημερήσια επιτεύγματα
2x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 17.01.2019 (360 χωριά)


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Έμπορος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αντάλλαξες πόρους χρησιμοποιώντας την αγορά 1.000 φορές.


 
Άλλα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 10)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 10 χρόνια.


Μάχη του Πύργου: Γενικός Ηγέτης!

Ηγήσου της βαθμολογίας Επιθέσεων στο τέλος της μάχης.


Μάχη του Πύργου: Παγωμένος τοίχος!

Ηγήσου της βαθμολογίας Άμυνας στο τέλος της μάχης.


 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 7