Χάρτης Κατάταξη

eksolothreftis

eksolothreftis
Πόντοι:1.989.713
Θέση:20
Νικημένοι αντίπαλοι: 11.507.676 (45.)
Φυλή: T-R


Χωριά (196) Συντεταγμένες Πόντοι
*002*
534|473 10.426
*003*
535|471 10.097
*006*
534|469 11.244
*008*
537|472 10.426
*013*
537|469 10.426
*014*
536|470 10.426
*020*
539|466 10.426
*incoming 000*
475|560 10.848
*incoming 023*
472|558 10.838
000
530|473 10.718
00124-george1966-011
578|444 6.407
02 Τσιπροφονιας
538|474 10.224
03 Τσιπροφονιας
536|474 10.426
056
472|553 10.728
06 Τσιπροφονιας
537|470 10.426
2018-05-01 12:39:05
483|512 9.968
2018-05-15 20:59:17
482|511 9.980
2018-05-17 03:45:36
483|511 9.466
2018-05-18 22:58:09
482|512 10.115
2018-05-19 21:43:33
482|513 9.553
2018-05-25 01:36:12
481|515 9.563
2018-06-24 15:13:42
475|546 9.789
2018-06-28 10:15:48
478|549 10.595
2018-06-28 15:30:39
476|549 9.846
2018-06-28 22:54:38
478|550 10.298
2018-06-29 08:41:17
475|549 9.974
2018-06-30 00:06:43
477|549 10.411
2018-07-12 07:47:36
474|551 9.346
2018-07-15 23:15:36
485|557 9.987
2018-07-17 16:17:17
473|555 9.983
2018-09-16 09:20:07
472|556 9.968
555
548|521 10.201
555
549|520 10.838
555
548|520 10.426
555
548|522 10.569
555
551|520 10.426
777
538|535 10.438
777
539|533 10.838
777
550|536 10.503
777
544|552 10.426
APOKORONAS
540|554 10.503
eksolothreftis
524|503 10.426
eksolothreftis
523|511 9.911
eksolothreftis
528|502 9.911
eksolothreftis
535|506 9.973
eksolothreftis
541|514 10.186
eksolothreftis
539|519 9.924
eksolothreftis
542|517 10.426
eksolothreftis
543|516 10.542
eksolothreftis
542|520 10.267
eksolothreftis
542|519 10.436
eksolothreftis
544|517 10.296
eksolothreftis
543|523 9.899
eksolothreftis
543|518 9.783
eksolothreftis
546|520 10.426
eksolothreftis
547|520 10.047
eksolothreftis
544|524 9.953
eksolothreftis
544|523 9.825
eksolothreftis
548|519 10.222
eksolothreftis
543|530 10.332
eksolothreftis
542|530 10.436
eksolothreftis
550|518 9.901
eksolothreftis
544|532 10.316
eksolothreftis
545|532 10.173
eksolothreftis
538|550 9.863
eksolothreftis
547|540 8.891
eksolothreftis
564|503 10.426
eksolothreftis
550|539 9.955
eksolothreftis
551|539 9.680
eksolothreftis
546|547 10.362
eksolothreftis
565|499 9.714
eksolothreftis
551|543 10.426
eksolothreftis
561|524 10.047
eksolothreftis
545|552 10.438
eksolothreftis
550|551 10.426
eksolothreftis
550|550 10.267
eksolothreftis
545|555 10.267
eksolothreftis OOLEEE
569|502 10.551
K 55755.5---
549|519 10.426
SOUSTA CASUAL
523|502 9.976
SOUSTA CASUAL
526|504 9.976
SOUSTA CASUAL
525|507 9.976
SOUSTA CASUAL
527|503 10.503
SOUSTA CASUAL
527|501 10.152
SOUSTA CASUAL 16
523|512 10.006
SOUSTA CASUAL11
531|504 10.327
SOUSTA CASUAL19
524|507 9.825
ZAXABILL.Β1
488|521 9.845
ZAXABILL.Β2
499|523 9.703
ZAXABILL.Β4
503|524 9.902
ZAXABILL.Β5
498|516 9.921
ZAXABILL.Β6
506|516 9.701
{001} Queen Mary
540|517 9.794
{002} Husqvarna
541|517 9.737
{003} Balik
538|513 9.768
{004} Βαρβαροχώρι
539|518 9.770
{005} Βρωμοχώρι
541|516 9.784
{007} Louboutin
539|512 9.758
{009} Δώδεκα
538|514 9.764
{013} Patrick
534|525 9.785
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 96 χωριών.
Προφίλ
Προσωπικό κείμενο
ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ..