Χάρτης Κατάταξη

petrika

petrika
Πόντοι:3.181.864
Θέση:7
Νικημένοι αντίπαλοι: 30.347.004 (13.)
Φυλή: T-R


Χωριά (351) Συντεταγμένες Πόντοι
Χωριό βαρβάρων
505|503 9.363
Χωριό βαρβάρων
502|509 9.604
Χωριό βαρβάρων
508|489 9.310
Χωριό βαρβάρων
509|486 9.353
Χωριό βαρβάρων
506|486 9.353
Χωριό Βάρβαρων
507|487 9.704
Χωριό βαρβάρων
510|488 9.607
Χωριό βαρβάρων
507|486 9.679
Χωριό βαρβάρων
515|493 9.363
Χωριό Βάρβαρων
511|487 9.353
Χωριό βαρβάρων
508|485 9.952
Χωριό βαρβάρων
509|483 10.297
Χωριό βαρβάρων
511|482 9.363
Χωριό βαρβάρων
522|505 9.353
Χωριό βαρβάρων
521|506 9.353
Χωριό Βάρβαρων
523|503 9.091
Χωριό βαρβάρων
522|506 9.353
Χωριό βαρβάρων
522|509 9.353
Χωριό βαρβάρων
523|504 9.353
Χωριό βαρβάρων
522|508 8.987
Χωριό βαρβάρων
525|503 9.353
Χωριό βαρβάρων
499|475 9.199
Χωριό βαρβάρων
499|474 9.353
Χωριό βαρβάρων
524|509 9.353
Χωριό βαρβάρων
523|510 9.353
Χωριό βαρβάρων
525|509 9.761
Χωριό βαρβάρων
498|474 9.353
Χωριό βαρβάρων
526|498 9.353
Χωριό βαρβάρων
505|473 9.213
Χωριό βαρβάρων
514|476 10.066
Χωριό βαρβάρων
525|488 9.353
Χωριό βαρβάρων
497|473 9.353
Χωριό Βάρβαρων
526|511 9.534
Χωριό βαρβάρων
502|472 9.353
Χωριό βαρβάρων
527|508 9.353
Χωριό βαρβάρων
498|471 9.353
Χωριό βαρβάρων
500|472 9.353
Χωριό βαρβάρων
528|494 9.353
Χωριό βαρβάρων
499|471 9.934
Χωριό Βάρβαρων
529|494 7.990
Χωριό βαρβάρων
501|471 9.353
Χωριό Βάρβαρων
528|490 9.353
Χωριό βαρβάρων
499|470 9.353
Χωριό βαρβάρων
514|473 9.353
Χωριό βαρβάρων
500|470 9.353
Χωριό βαρβάρων
501|470 9.353
Χωριό βαρβάρων
533|500 9.199
Χωριό βαρβάρων
499|469 9.353
Χωριό Βάρβαρων
531|495 9.353
Χωριό βαρβάρων
531|496 9.245
Χωριό βαρβάρων
532|496 9.353
Χωριό Βάρβαρων
509|469 9.694
Χωριό βαρβάρων
508|468 9.353
Χωριό βαρβάρων
533|495 9.274
Χωριό Βάρβαρων
510|469 9.353
Χωριό Βάρβαρων
526|499 9.534
Χωριό Βάρβαρων
533|496 9.353
Χωριό βαρβάρων
534|506 9.353
Χωριό βαρβάρων
535|497 9.274
Χωριό βαρβάρων
536|497 9.353
Χωριό βαρβάρων
536|505 9.353
Χωριό Βάρβαρων
506|475 9.353
Χωριό βαρβάρων
542|493 9.353
Χωριό βαρβάρων
537|496 12.196
Χωριό βαρβάρων
535|505 9.353
Χωριό βαρβάρων
536|498 9.353
Χωριό βαρβάρων
537|501 9.334
Χωριό βαρβάρων
537|500 9.353
Χωριό βαρβάρων
538|500 9.353
Χωριό Βάρβαρων
537|506 9.353
Χωριό Βάρβαρων
532|495 9.353
Χωριό βαρβάρων
529|524 9.405
Χωριό βαρβάρων
525|528 9.199
Χωριό βαρβάρων
529|525 9.353
Χωριό βαρβάρων
526|529 9.363
Χωριό βαρβάρων
539|501 9.199
Χωριό Βάρβαρων
540|496 9.353
Χωριό βαρβάρων
540|500 9.353
Χωριό βαρβάρων
530|525 9.199
Χωριό Βάρβαρων
520|535 9.411
Χωριό βαρβάρων
540|501 9.353
Χωριό Βάρβαρων
538|506 9.353
Χωριό βαρβάρων
516|537 9.703
Χωριό βαρβάρων
526|530 9.353
Χωριό Βάρβαρων
541|504 9.353
Χωριό βαρβάρων
542|500 9.353
Χωριό βαρβάρων
541|499 9.353
Χωριό Βάρβαρων
527|493 9.365
Χωριό βαρβάρων
526|534 9.199
Χωριό βαρβάρων
543|493 9.353
Χωριό βαρβάρων
530|533 8.987
Χωριό βαρβάρων
543|497 9.353
Χωριό βαρβάρων
545|499 9.353
Χωριό βαρβάρων
548|498 9.353
Χωριό βαρβάρων
544|493 9.353
Χωριό βαρβάρων
544|488 9.746
Χωριό βαρβάρων
531|533 8.725
Χωριό βαρβάρων
531|532 9.353
Χωριό βαρβάρων
545|500 9.209
Χωριό βαρβάρων
528|535 9.199
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 251 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Γιο γιο γιο

Για την ομαδικότητα που κατέληξε ατομικότητα σε αποφασίσεις
Ευχαριστώ τα παιδιά που παίξαμε ομαδικά και δεν είδαμε την πρωτιά και τους εχθρούς μας που είχαμε αυτό το παιχνίδι

Καλές μάχες